وظایف ما

وظایف مرتبط با تشریفات مجالس و خدمات مجالس در اینجا میخواهیم توضیحاتی در مورد تشریفات مجالس و خدمات مجالس و وظایف شرکت بر گزارکننده صحبت کنیم تا شاید کمکی به شما زوج های گرامی در برگزاری هر چه بهترشدن رویایی ترین روز زندگیتان یعنی برگزاری جشن عروسی کرده باشیم.
تعریف کلی تشریفات مجالس عروسی یعنی مدیریت یکپارچه برگزاری مراسم عروسی درسطوح مختلفی همانند:
1- زمانبندی وظایف عروس داماد قبل از جشن عروسی
2- مدیریت ارتباط تشریفات مجالس با توجه به سلایق عروس داماد و ارتباط آن با باغ یا سالن انتخابی
3- مشاوره در زمینه انتخاب باغ و سالن انتخابی با توجه به تاریخ مراسم تعداد میهمانها سبک مراسم مورد نظر عروس و داماد و بودجه در نظر گرفته شده
4- دیزاین مراسم با توجه به شخصیت و روحیات عروس و داماد که شامل:جایگاه و
5- پیشنهاد گروه موزیک مراسم عروسی با توجه به روحیات خلق خو ، سن عروس داماد و بودجه عروس داماد
6- انتخاب گروه فیلم برداری با توجه به تاریخ مراسم ،شرایط باغ و سالن انتخابی ،سلیقه عروس داماد برای انتخاب لکیشن فیلم برداری و عکاسی و همچنین بودجه در نظر گرفته شده
7- پیشنهاد سفره عقد عروس داماد
8- راهنمایی در زمینه انتخاب عاقد و برگزاری مراسم عقد در روز مراسم که میتواند به صورت سوری یا حقیقی
9- راهنمایی در زمینه اجاره ماشین عروس ، گل آرایی دسته گل و ماشین عروس
10- انتخاب و معرفی فروشگاه های ایدآل در زمینه چاپ کارت مدعوین
11- معرفی شرکتهایی که در زمینه خدمات مسافرتی و گردشگری فعالیت دارند
12- معرفی مزون های لباس عروس و داماد
13- معرفی آرایشگاه عروس و داماد
14- معرفی و مشاوره در زمینه انتخاب بهترین قنادی های اصفهان
15-زمانبندی و ظایف عروس و داماد و لیست کارهایی که عروس داماد برای روز مراسم و در ساعت مقرر باید انجام بدهند