تشریفات بین الملل


برگزاری مراسم های بین المللی توسط کانون تشریفات نیاوران :

اصول برگزاری ضیافت های رسمی و تشریفات بین الملل و حضور در اینگونه مراسم یکی از ارکان روابط بین المللی هیأت‌های دیپلماتیك در هر کشور به شمار می رود و همیشه بیشترین گزارشاتی كه دیپلمات‌ها از كشورهای محل مأموریت خود تهیه می‌كنند حاصل شركت در این گونه ضیافت ها می‌باشد.
اینگونه مراسم ها با توجه به هر مناسبتی كه برگزار شود از لحاظ نحوه تشریفات دارای اهمیت بوده و اصول ضیافت دیپلماتیک مربوط به آن ملزم به رعایت می باشد.
با در نظر گرفتن اهمیتی كه برگزاری جشن ها و ضیافتهای رسمی دارد و حساسیتی كه به صورت عموم کلیه نمایندگان كشورها و اعضاء هیأت‌های دیپلماتیك برای شركت در این مراسم قائل می‌شوند،دقت و ظرافت امور تشریفات دارای اهمیت بسیار بوده و بخش عمده و  مهمی از جشن های و مهمانی های دیپلماتیك را تشكیل می‌دهد .
کانون تشریفات نیاوران با بهره مندی از تجارب ارزشمند نیروهای خبره و متخصص خود در زمینه برگزاری ضیافتهای دیپلماتیک و تشریفات مجلل در تلاش است تا با برگزاری تشریفات دیپلماتیک به شایسته ترین نحو موجب اعتلای نام ایران عزیز در توسعه روابط بین المللی گردد.